Search results

  • Betula murrayana, Betula nana, Betula neoalaskana, Betula nigra, Betula occidentalis, Betula papyrifera, Betula pendula, Betula populifolia, Betula pubescens
    17 KB (1,146 words) - 22:51, 5 November 2020
  • Betula populifolia (category Betula)
    Brayshaw 1966) or B. papyrifera and the big blue birch B. caerulea-grandis (M. L. Fernald 1922). Both B. ×caerulea and B. caerulea-grandis have been shown
    5 KB (549 words) - 22:46, 5 November 2020