Search results

  • Ambrosia ilicifolia, Ambrosia linearis, Ambrosia monogyra, Ambrosia psilostachya, Ambrosia pumila, Ambrosia salsola, Ambrosia tomentosa, Ambrosia trifida
    11 KB (475 words) - 21:11, 5 November 2020
  • Ambrosia psilostachya var. californica (Rydberg) S. F. Blake Ambrosia psilostachya var. coronopifolia (Torrey & A. Gray) Farwell Ambrosia psilostachya var.
    4 KB (357 words) - 21:10, 5 November 2020
  • Wash., W.Va., Wis., Wyo. Hybrids between Ambrosia artemisiifolia and A. psilostachya have been called A. ×intergradiens W. H. Wagner. The name Ambrosia ×helenae
    4 KB (358 words) - 21:10, 5 November 2020