Reference:Bednarek-ochyra2001a


Verbatim text: Bednarek-Ochyra, H., D. Lamy, and R. Ochyra. 2001. A note on the moss genus Codriophorus P. Beauv. Cryptog. Bryol. Lichénol. 22: 105–111.
Author: Bednarek-Ochyra, H., Lamy, D., Ochyra, R.
Year: 2001
Title: A note on the moss genus Codriophorus P. Beauv.
Journal: Cryptog. Bryol. Lichénol
Volume: 22
Pages: 105–111

... more about "Bednarek-ochyra2001a"
Bednarek-Ochyra, H. +, Lamy, D. +  and Ochyra, R. +